นพอ.ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 62

 

 

นาวาอากาศตรีหญิง ฤทัยวรรณ  นวมพันธ์ อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ นำนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๐ คน ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยกองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๕ มิ.ย.๖๒ ณ อาคารศูนย์กีฬา - สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

 

บทความนิรภัยภาคพื้น

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
 • A20190819
  ในการสัมมนาทางวิชาการนายทหารส่งกําลังบํารุง ประจําปี ๒๕๖๒
 • A20190814
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
 • A20190815-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมอําลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๔
 • A20190818
  พิธีเปิดการฝึก FALCON STRIKE 2019
 • default
  ข่าวทหารอากาศ
 • A20190815
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมอําลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๒๓
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ...
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • D20190617
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี ๒๕๖๒
 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20190514
  ขอเชิญข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา