- กำหนดการมอบตัวและปฐมนิเทศผู้ปกครอง นพอ.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  คลิ๊กอ่านรายละเอียด
 
- ผังสถานที่กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศ นพอ.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิ๊กอ่านรายละเอียด
 
*** โปรดอ่านคำชี้แจงโดยละเอียดนะคะ ***