ประกาศรายชื่อ
 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562

“การคัดเลือกทุนกองทัพอากาศ และทุนส่วนตัว และบุคคลสำรอง”

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่:

  • https://nc-rtaf.thaijobjob.com/

  • หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร

*** โปรดอ่านคำชี้แจงเพื่อเตรียมรายงานตัวโดยละเอียด ***