28336210 1273237526111813 7387836519586215498 o
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 9 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้แด่มูลนิธิจอมพลอากาศเฉลิมเกียรติวัฒนางกูล เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศต่อไป วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ขอขอบพระคุณท่านนักกอล์ฟทุกท่าน รวมทั้งผู้สนับสนุนทั้งหมดมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ