เดินการกุศล "ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 18"

 

 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2561 ได้จัดกิจกรรมเดินการกุศล "ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 18" ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี
โดยมี พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่า
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินเพื่อสุขภาพ โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา