ดูงาน “การคลอดวิถีธรรมชาติ (Active Birth)” ณ โรงพยาบาลสมิติเวช

 

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 27 คน ศึกษาดูงาน
เรื่อง “การคลอดวิถีธรรมชาติ (Active Birth)” ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท