วพอ.พอ.จัดกิจกรรมรับน้องและไหว้ครู
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมรับน้องและไหว้ครู
ณ ชั้น 4 อาคารสำนักงาน 
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ฯ โดยมีเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธาน
ในโอกาสนี้ มีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานด้วย