วพอ.พอ.จัดกิจกรรมมอบหมวกนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดกิจกรรมมอบหมวกนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 
ณ ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ฯ โดยมี เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธาน
ในโอกาสนี้ มีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานด้วย