วพอ.พอ.จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี

 

 

วันที่ 15 มิ.ย.61 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี ณ วิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ ฯ โดยมี เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี