KM DAY วพอ.พอ. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้วยกระบวนการการจัดการความรู้"

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61

โดยมี 5 ชุมชนนักปฏิบัติ ดังนี้

1. หมวดธุรการ: การเสนอความต้องการด้านพัสดุ

2. ฝ่ายบริการการศึกษา: การประมวลผลการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. แผนกปกครอง: การกู้ยืม กยศ./กรอ. (อย่างมีประสิทธิภาพ)

4. กองการศึกษา: ผลิตผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

5. กองการศึกษา: การใช้แบบจำลองการสอนโดยสอดแทรกการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบื้องต้น ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นการให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบ (การประมวลและกลั่นกรองความรู้)

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
ไม่พบฟีด
 • D20220502
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครหลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสาร์-อาทิตย์ สำหรับกำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20220418
  สถาบันเวชศาตร์การบินกองทัพอากาศ งด!! การตรวจ เนื่องจากมีภารกิจตรวจคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร
 • D20220419
  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. รับชมการถ่ายทดสดการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 (รอบแรก)
 • D20220420
  ตลาดนัดเปิดท้าย สวัสดิการ ทอ. เริ่มวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕
 • D20220411
  ​จุดบริการประชาชนของกองทัพอากาศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕
 • D20220407-1
  ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ปิดให้บริการ วันที่ ๑๓ - ๑๕ เม.ย.๖๕ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
 • C20220427
  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
 • C20220411
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลพลเรือน!!! เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 • C20220328
  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษ
 • C20220325
  กองทัพอากาศรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามรถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน จำนวน 6 อัตรา
 • C20220321
  การแข่งขัน ROV ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานกรรมการอำนวยการสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท
 • C20220321-1
  ๑๓๕ ปี กระทรวงกลาโหม ๘ เมษายน ๒๕๖๕
 • C20220427
  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
 • C20220411
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลพลเรือน!!! เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 • C20220328
  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษ
 • C20220325
  กองทัพอากาศรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามรถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน จำนวน 6 อัตรา
 • C20220321
  การแข่งขัน ROV ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานกรรมการอำนวยการสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท
 • C20220321-1
  ๑๓๕ ปี กระทรวงกลาโหม ๘ เมษายน ๒๕๖๕
 • D20220502
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครหลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสาร์-อาทิตย์...
 • D20220420
  ตลาดนัดเปิดท้าย สวัสดิการ ทอ. เริ่มวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕
 • D20220419
  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. รับชมการถ่ายทดสดการแข่งขัน...
 • D20220418
  สถาบันเวชศาตร์การบินกองทัพอากาศ งด!! การตรวจ เนื่องจากมีภารกิจตรวจคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร
 • D20220411
  ​จุดบริการประชาชนของกองทัพอากาศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕
 • D20220407-1
  ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ปิดให้บริการ วันที่ ๑๓ - ๑๕ เม.ย.๖๕ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์