พิธีมอบหมวกพยาบาลวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

 

 

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์  จันทนาคม​ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีมอบหมวกพยาบาลวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 54 คน โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ​

 

บทความนิรภัยภาคพื้น

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด