ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

เรื่อง ยกเลิกการทดสอบความถนัด วิภาววิสัย และจิตวิทยา

และเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  https://nc-rtaf.thaijobjob.com/

บทความนิรภัยภาคพื้น

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด