วิสัยทัศน์
 
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลทหารที่มีคุณภาพชั้นนำระดับประเทศภายในปี ๒๕๖๔