ประกาศ

 

ผลการคัดเลือกทุนกองทัพอากาศ ทุนส่วนตัว และบุคคลสำรอง

การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

ประจำปีการศึกษา 2563 

 
ตรวจสอบรายชื่อ และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://nc-rtaf.thaijobjob.com
 
 
***** บุคคลที่ได้รับคัดเลือกทุนกองทัพอากาศ ทุนส่วนตัว และบุคคลสำรอง ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์  http://nc-rtaf.thaijobjob.com  ภายในวันที่ 23 - 26 พ.ค.63 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น !!  #หากไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ (ถือว่าสละสิทธิ์)