กิจกรรมบริจาคโลหิต

 

 

นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิภา  บุญชูช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ณ กองบริหารโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ