วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564 
 
คุณสมบัติ หญิงโสดหรือชายโสด อายุไม่เกิน 22 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต) 
 
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่ www.ncrtaf-recruit.com 
 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564 
 
สอบถามรายละเอียด โทร.0 2534 4187 และ 09 2402 4352