ประกาศผลการคัดเลือกทุนกองทัพอากาศ ทุนส่วนตัว และบุคคลสำรอง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564
 
ตรวจสอบรายชื่อ และยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ncrtaf-recruit.com ภายในวันที่ 31 พ.ค. - 3 มิ.ย.64 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น‼ #หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

***********************************************************************************************************************************************************

 
📣 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564 #แยกตามวันที่ 18, 19 และ 20 พ.ค.64
 
ตรวจสอบได้ที่ 👉 http://www.ncrtaf-recruit.com
***********************************************************************************************************************************************************
 
📣 แจ้งจุดพักรอสำหรับผู้ปกครอง ในวันที่ 18-20 พ.ค.64 🚗🚕
#เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงขอความร่วมมือ ให้ผู้ปกครองพักรออยู่ที่สโมสรนายทหารชั้นประทวน กองทัพอากาศ (ตามแผนผัง) ระหว่างที่นักเรียนเข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ในวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
 
***********************************************************************************************************************************************************
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
 
ตรวจสอบรายชื่อ ✅ และยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ncrtaf-recruit.com ภายในวันที่ 12-16 พ.ค.64 เวลา 16.00 น. เท่านั้น‼ #หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 
👉 ตรวจสอบผลการคัดเลือกรอบคะแนนวิชาการ ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน
 
🔸 วันจันทร์ที่ 17 พ.ค.64 เวลา 16.00 น. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ของแต่ละวัน (#แบ่งตามกลุ่ม)
 ***********************************************************************************************************************************************************
 
📣 เรื่องแจ้ง ผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2564
 
✅ ให้ผู้สมัครตรวจสอบที่อยู่ให้ชัดเจนในใบสมัคร เพราะอาจมีความจำเป็นด้านการจัดส่งเอกสารไปถึงผู้สมัครถ้าผ่านการคัดเลือกรอบแรก
 
#หากมีแก้ไข ให้รีบยื่นคำร้อง และเขียนที่อยู่ที่ถูกต้องมาใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้
 
สอบถามรายละเอียด โทร.0 2534 4187 และ 09 2402 4352
***********************************************************************************************************************************************************
 
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ #เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้
 
1. เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ 👉 เป็นวันพุธที่ 12 พ.ค.64 เวลา 16.00 น.
 
✅ และให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ncrtaf-recruit.com ภายในวันที่ 12-16 พ.ค.64 เวลา 16.00 น. เท่านั้น‼ #หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 
2. ❌ งดการทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา
 
3. 🔸 วันจันทร์ที่ 17 พ.ค.64 เวลา 16.00 น. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ของแต่ละวัน (#แบ่งตามกลุ่ม)
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ระเบียบการรับสมัคร ประจำปี 2564 (อัพเดท 5 พฤษภาคม 2564): http://www.ncrtaf-recruit.com
 

 

***********************************************************************************************************************************************************

📣 ประกาศ!! สิ้นสุดการรับสมัครและชำระเงินวันที่ 30 เมษายน 2564 แต่!! อัพโหลดเอกสาร เฉพาะ ปพ.1 ได้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 24.00 น.

🔸 ขอให้ผู้สมัครไปชำระเงินที่ร้าน 7-11 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 มิฉะนั้น จะถือว่าการสมัครสอบของท่านไม่สำเร็จ และเมื่อชำระเงินแล้ว ให้กลับเข้ามาที่ http://www.ncrtaf-recruit.com เพื่อดูผลการตรวจสอบเอกสารการสมัครว่า "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" ถ้า "ไม่ผ่าน" ให้อัพโหลดเอกสารที่ถูกต้องใหม่

***********************************************************************************************************************************************************

 
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564 
 
คุณสมบัติ หญิงโสดหรือชายโสด อายุไม่เกิน 22 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต) 
 
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่ http://www.ncrtaf-recruit.com
 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564
***********************************************************************************************************************************************************