ประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง COVID-19 ในผู้สูงอายุ กับความท้าทายของพยาบาล

 

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และชุมนุมศิษย์พยาบาลทหารอากาศ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom เรื่อง "COVID-19 in aging : Challenge for RTAF Nurses" COVID-19 ในผู้สูงอายุ กับความท้าทายของพยาบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564