นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" ในการแข่งขันสุดยอดทักษะดิจิทัลระดับนานาชาติ
 
 
 
"นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ พัทน์ธนกฤต  ภูติภิณโยวัฒน์" ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" ในการแข่งขันสุดยอดทักษะดิจิทัลระดับนานาชาติ (ICDL Digital Challenge 2021) สายเทคโนโลยีเกิดใหม่ (New Emerging Technology) ซึ่งเป็นการแข่งขันกับตัวแทนนักศึกษา 54 คน จาก 9 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย (จัดสอบแข่งขันแบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564