❇️ ตรวจสอบรายชื่อการยืนยันสิทธิ์ "ในการทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์" ได้ที่เว็บไซต์รับสมัคร www.ncrtaf-recruit.com
 
📢 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565
 
⚠️ ขอให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ✳️ ตรวจสอบรายชื่อ ✳️ และวันเข้ารับการทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ (ตามประกาศ)
 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 064 902 2833
****************************************************************************************************
 
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบคะแนนวิชาการ (รอบแรก)
 
น้อง ๆ ที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์รับสมัคร www.ncrtaf-recruit.com
 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก (กรุณาเข้าสู่ระบบรับสมัคร) ที่เว็บไซต์รับสมัคร www.ncrtaf-recruit.com "เพื่อเลือกวันตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง"
 
โดยลงทะเบียนเลือกวัน "ได้ตั้งแต่วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 ไม่เกินเวลา 16.00 น." (#หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) ค่ะ
 

****************************************************************************************************

 

📣 แจ้งผู้สมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565 ทราบค่ะ
 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการ Backup ข้อมูลคะแนนที่เว็บไซต์รับสมัคร ✳️ (ส่งผลให้ช่องอัพโหลดเอกสาร 7 วิชาสามัญ มีสถานะ : กรุณาอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม)
 
ซึ่งกรณีนี้ขอแจ้งถึงผู้สมัครว่า ✅ เจ้าหน้าที่มีคะแนนของน้อง ๆ ทุกคนที่ได้อัพโหลดเอกสารในเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้วค่ะ 💓 ดังนั้น (ไม่ต้องกังวล และไม่ต้องแก้ไขใด ๆ ค่ะ)
 
#รอประกาศผลสอบรอบแรกได้เลยนะคะ 🔜 ในศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์รับสมัคร www.ncrtaf-recruit.com ค่ะ
 
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 06 4902 2833
****************************************************************************************************

 

 

📣 ผู้ที่ต้องการส่งคะแนนตามที่ ทปอ.ประกาศใหม่ ⚠️ ให้ส่งคำร้องมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ upload คะแนนใหม่ในเว็บไซต์รับสมัครที่ www.ncrtaf-recruit.com ✅ ส่งภายใน 3 พฤษภาคม 2565 ไม่เกินเวลา 12.00 น.

✳️ น้อง ๆ ท่านใดไม่มีการปรับคะแนน (ไม่ต้องส่งคำร้อง และไม่ต้องอัพโหลดข้อมูลใหม่ค่ะ)

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 06 4902 2833

****************************************************************************************************

 

 

📣 ประกาศ ‼️ แจ้งผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565 ค่ะ
 
ผู้สมัครที่อัพโหลดเอกสาร และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าเว็บไซต์รับสมัครที่ www.ncrtaf-recruit.com จากนั้น กรอกเลขประจำตัวประชาชนตามขั้นตอน ✅ เพื่อเข้าระบบไปตรวจสอบสถานะเอกสารได้เลยค่ะ
 
หากได้รับแจ้งตรง "สถานะ" ว่า เอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบ ➡️ ให้ผู้สมัคร "อัพโหลดเอกสารที่ถูกต้อง" เข้าไปแทนค่ะ
 
(ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 18.34 น.)

****************************************************************************************************

 

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร

น้อง ๆ ที่จบการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) อายุไม่เกิน 22 ปี รีบสมัครเข้ามาเป็น ✈️ "นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ" กันนะคะ

🚺🚹 "รับทั้งน้องผู้หญิง และน้องผู้ชาย" ค่ะ

💓 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ncrtaf-recruit.com

📌 "ขยายเวลารับสมัคร และอัพโหลดเอกสาร" ถึงวันที่ 23 เมษายน 2565 ไม่เกินเวลา 22.00 น.

✅ สามารถสมัครและชำระเงินได้เลยค่ะ ส่วนเอกสารที่ยังไม่ครบให้อัพโหลดตามมาภายหลังได้ ทั้งนี้ สามารถอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2565 ไม่เกินเวลา 22.00 น.ค่ะ

(สอบถามเพิ่มเติม โทร.06 4902 2833)

****************************************************************************************************

 

ขยายเวลารับสมัคร!! นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565

 

น้อง ๆ ที่จบการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) อายุไม่เกิน 22 ปี รีบสมัครเข้ามาเป็น ✈️ "นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ" กันนะคะ

🚺🚹 "รับทั้งน้องผู้หญิง และน้องผู้ชาย" ค่ะ

💓 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ncrtaf-recruit.com

📌 "ขยายเวลารับสมัคร และอัพโหลดเอกสาร" ถึงวันที่ 23 เมษายน 2565 ไม่เกินเวลา 22.00 น.

✅ สามารถสมัครและชำระเงินได้เลยค่ะ ส่วนเอกสารที่ยังไม่ครบให้อัพโหลดตามมาภายหลังได้ ทั้งนี้ สามารถอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2565 ไม่เกินเวลา 22.00 น.ค่ะ

(สอบถามเพิ่มเติม โทร.06 4902 2833)

****************************************************************************************************

 

 
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565
 
คุณสมบัติ หญิงโสดหรือชายโสด อายุไม่เกิน 22 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)
 
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ncrtaf-recruit.com
 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2565