กิจกรรม "5 ส. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สร้างสรรค์ : Big Cleaning Day" ครั้งที่ 3/65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "5 ส. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สร้างสรรค์ : Big Cleaning Day" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ร่วมพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ