พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

พลอากาศโท ไกรเลิศ  เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคำประพันธ์ “บูชาพระคุณครู” ได้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ยอดพธู  ก้องแดนไพร นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 3 และรางวัลผู้ชนะการเรียงความภาษาอังกฤษ “Teacher Respect” ได้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรชนก  ใบแสด นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 4

พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณาจารย์ ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ