โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงเรียนพยาบาลเหล่าทัพ สาธารณรัฐเกาหลี (KAFNA)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พลอากาศโท วรงค์  ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพยาบาลเหล่าทัพ สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Armed Forces Nursing Academy : KAFNA) รวมจำนวน 10 คน โอกาสนี้ Colonel Kim Kyoung Youl ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีด้วย โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
สำหรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพยาบาลเหล่าทัพ สาธารณรัฐเกาหลี (KAFNA) นำโดย Colonel Kim Soo Jung มีกำหนดเยือนวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ระหว่างวันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2565 ในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงเรียนพยาบาลเหล่าทัพ สาธารณรัฐเกาหลี (KAFNA) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพยาบาลทหาร ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ส่งเสริมสัมพันธภาพ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม