คณาจารย์ วพอ.พอ.ฝึกทักษะการนิเทศการฝึกการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ: ภาคพื้น โดยอากาศยานแบบ บ.ล.8 (C-130)
 
 
 
 
 
 
 
นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมสังเกตการณ์การฝึกทักษะการนิเทศการฝึกการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ: ภาคพื้น โดยอากาศยานแบบ บ.ล.8 (C-130)
 
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอกหญิง สุวิสาส์  ศุขตระกูล รองผู้อำนวยการศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ร่วมประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ (Post-Flight Conference) โดยมีคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ารับการฝึก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6