วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2566
 
 
 
 
 
 
พลอากาศโท วรงค์  ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ
 
โอกาสนี้ มีผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมแพทย์ทหารอากาศ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ