วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น "นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ" ประจำปีการศึกษา 2566
 
 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น "นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ" ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติ หญิงโสดหรือชายโสด อายุไม่เกิน 22 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ncrtaf-recruit.com

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 12 เมษายน 2566