วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศมอบหน้ากากผ้าให้ผู้มารับบริการทางการแพทย์

 

นาวาอากาศเอกหญิง เจียงคำ  กังวล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้นำนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชมรมหัตถศิลป์และโรตาแรคท์ มอบหน้ากากผ้าที่จัดทำและตกแต่งให้สวยงามโดยนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จำนวน 200 ชิ้น ให้แก่ผู้มารับบริการทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ