ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

เรื่อง ยกเลิกการทดสอบความถนัด วิภาววิสัย และจิตวิทยา

และเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  https://nc-rtaf.thaijobjob.com/