นพอ.ชั้นปีที่ ๒ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมูลฐาน 

 

 

พลอากาศตรี อภิชาต  พลอยสังวาลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กล่าวปฐมนิเทศ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๒
ในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลมูลฐาน
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ