Open House

 

หอพักนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

 

1DVI7889

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (วพอ.)

 มีกฎให้นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (นพอ.) อยู่กินนอนภายในหอพักของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ตลอดระยะเวลา 4 ปี

โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

หอพักเป็นอาคารขนาด 5 ชั้น อยู่ในรั้วเดียวกับวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ มีอาจารย์ผลัดเปลี่ยนดูแลประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศสามารถกลับบ้านได้ในเย็นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามเทศกาล

 

 

IMG 1717            IMG 1718

เตียงนอน โต๊ะอ่านหนังสือ และตู้เก็บเสื้อผ้า สัมภาระ คนละ 1 ชุด

 

 

IMG 1729

ห้องสโมสรนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

 

 

อาคารสถานที่

 

1DVI7887

อาคารเรียน 3 ชั้น

 

 

1DVI7897

อาคารสำนักงาน 4 ชั้น

 

IMG 1632

ห้องอาหาร

 

 

สกอ.60 ๑๗๑๐๑๕ 0004

ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

 

 

Anatomy 417

ห้อง Anatomy